top of page
eef39646-0f2d-4024-a853-aaa94db8b4ee.jpg

Carl Otto Borg

Om Byggnaden

Borgska Villan

Carl Otto Borg ägde familjeföretaget Borgs färgerier. När han planerade att dra sig tillbaka, anlitade han Helgo Zettervall att göra ritningar till en ståndsmässig boplats i Råbyholm, där han tidigare köpt tomter.


I anslutning till huvudbyggnaden anlades en park i engelsk stil med slingrande gångar. Huset stod klart 1871 då Borg lämnade färgeriet vid Stora Södergatan och sin bostad i anslutning därtill. Han bodde kvar på Råbyholm till sin död 1894. Idag är byggnaden känd som Borgska Villan och vi är väldigt stolta över att kunna ha vår klinik i den vackra byggnaden!

Byggnad.png
bottom of page